Tramplannen in… Odense en Århus

by

Niet alleen Groningen ontwikkelt plannen om een tram te laten rijden. In veel Europese steden is de tram ge(her)introduceerd, zijn trambanen in aanleg of wordt onderzoek gedaan naar de (terug)komst van de tram. In de categorie “Tramplannen in…” worden diverse tramplannen in andere steden toegelicht. We beginnen in Denemarken, met de steden Odense en Århus. In Odense, waar Groningen een stedenband mee heeft, gaat waarschijnlijk vanaf 2017 een tram rijden. Århus, aan de oostkust van Jutland, wil een tram introduceren in 2015.

Odense

Eén van de steden waar plannen worden gemaakt om een tram te laten rijden is de Deense stad Odense. Odense is met circa 188.000 inwoners vergelijkbaar met Groningen. De stad heeft grote plannen om het centrum opnieuw in te richten. Omdat het steeds vaker last heeft van verkeersproblemen is men op zoek gegaan naar een milieuvriendelijk vervoersmiddel. Daartoe is het oog gevallen op een 7 kilometer lange tramlijn door de stad. Die tramlijn zal het station, de binnenstad, een winkelcentrum, IKEA, een nieuw regionaal ziekenhuis, de universiteit en een P+R-terrein langs de snelweg met elkaar verbinden. Met de tram wil Odense de moderne, duurzame en groene stad blijven die het nu al is. Men streeft er naar de tram in 2017 te laten rijden.

Geplande tramlijn in Odense

Geplande tramlijn in Odense

De eerste plannen voor de tram zijn anderhalf jaar geleden ontstaan. Momenteel wordt uitvoerig onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de tram. Dat is ook voor Deense begrippen snel. Het enthousiasme is groot, gelet op de talrijke goede ervaringen die buitenlandse steden hebben opgedaan met de tram. Ook de vergevorderde plannen in de Deense stad Arhus hebben de stad Odense enthousiast gemaakt voor de tram. Overigens is de tram niet een helemaal nieuw verschijnsel in Odense. Net als in Groningen heeft ook hier vroeger een tram gereden. De tramdienst is in 1952 gestaakt.

(meer info over deze plannen:  City Design Odense: Light Rail en Forundersøgelser om letbane i Odense)

Arhus

Met circa 235.000 inwoners is Århus wat groter dan Groningen. Toch is de problematiek in Århus vergelijkbaar met die in Groningen. Beide steden hebben een belangrijke regionale functie en bieden veel werkgelegenheid. Ook in Århus is het autoverkeer de laatste jaren sterk toegenomen. Dat leidt niet alleen tot verkeersproblemen maar ook tot een slechter leefklimaat. Daarnaast is Århus de afgelopen jaren sterk gegroeid. Bedrijven vestigen zich steeds vaker in het nieuwe noordelijke ontwikkelingsgebied van de stad, terwijl dat gebied nog niet goed is ontsloten met het openbaar vervoer. Ook zijn de verschillende delen van de stad niet ideaal met het openbaar vervoer met elkaar verbonden.

Fase 1 van de tramplannen in Århus

Fase 1 van de tramplannen in Århus

Net als in Groningen wordt in Arhus niet gedacht aan een stadstram, maar is het de bedoeling een regiotram te laten rijden. Ze noemen het daar een Letbane (lightrail). Het eerste deel van het plan bestaat uit het met elkaar verbinden van de regionale spoorlijnen naar Grena (in het noordoosten) en Odder (ten zuiden van Århus). De Letbane zal de oorspronkelijke spoorlijn verlaten en via een 12 km lange, nieuw aan te leggen, trambaan door de stad rijden. In de stad worden het centraal station, het centrum, de universiteit, het universitair ziekenhuis, een nieuw bedrijvenpark, een P+R-terrein en meerdere woonwijken met elkaar verbonden. Ongeveer om de 5 minuten zal een tram rijden op het drukste gedeelte in de stad. Een deel van de trams zal vervolgens als lightrailtrein doorrijden naar Grena of Odder.

Het is de bedoeling om het netwerk van de Letbane op de langere termijn flink uit te breiden. Niet alleen in Arhus zelf, maar vooral naar omliggende plaatsen. Daarbij worden niet alleen bestaande spoorlijnen gebruikt, maar zullen ook geheel nieuwe trambanen worden aangelegd. Eén van de mogelijke uitbreidingen betreft een nieuwe lightrailbaan naar de stad Randers (60.000 inwoners), zo’n 35 kilometer noordelijker.

Mogelijke uitbreidingen van het netwerk

Mogelijke uitbreidingen van het netwerk

Hoewel de Letbane een lokaal initiatief is, heeft de Deense regering toegezegd een flinke financiële bijdrage aan het project te willen leveren. De plannen passen namelijk goed in het beleid om milieuvriendelijk transport te bevorderen. In het begin van 2010 zal een tweede inspraakronde plaatsvinden. Intussen wordt ook gewerkt aan een milieueffectrapportage. De verwachting is dat in de loop van 2010 het definitieve besluit valt om de tramlijn al dan niet aan te leggen. Als de gemeenteraad groen licht geeft, zal de eerste tram in 2015 rijden. De plannen voor het tweede deel van het project, waarbij  de tram naar nog meer plaatsen in de regio zal rijden, zullen in 2010 nader worden uitgewerkt.

De tramplannen in Århus en Groningen hebben opvallend veel overeenkomsten. Beide steden kiezen niet voor een stadstram maar voor een regiotram. Eerst zal de drukste verbinding in de stad worden voorzien van een tramlijn, daarna gaat de tram verder de regio in. Terwijl in Groningen de plannen voor lijn 1 naar Zernike ver ontwikkeld zijn, is de procedure voor lijn 2 naar Kardinge al in gang gezet. Ook Århus zal snel bezig gaan met de plannen voor het tweede deel van het project, nog voordat aan het eerste deel wordt gebouwd. Nog een opvallende overeenkomst is dat beide steden een satellietstad op afstand hebben; Assen en Randers. Beide met circa 60.000 inwoners, op zo’n 30-40 kilometer afstand, en veel forensenverkeer met de grote stad.

Veel informatie over dit project (maar slechts beperkt in het Engels) is te vinden op Midttrafik: Letbane

Tags: , , ,