Ledenvergadering SP vóór tram

by

De ledenvergadering van de SP in de gemeente Groningen heeft het verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Punt 1 van het hoofdstuk ‘Verkeer en Vervoer’ van het programma gaat over de tram: “Aanleg van twee tramlijnen die aangesloten worden op het regionale spoorlijnennet kan een belangrijke investering zijn in de toekomst van Groningen. De stad mag niet dichtslibben met auto’s en bussen en de tram kan daar voor zorgen.” De ledenvergadering stelt wel een aantal voorwaarden aan de komst van de tram. Zo mogen de kosten niet hoger uitvallen dan begroot en moet er een schaderegeling opgesteld worden voor ondernemers die last hebben van de bouwwerkzaamheden voor de tram.

De ledenvergadering nam het programma met ruime meerderheid aan. Ook de kandidatenlijst werd vastgesteld, waardoor Jannie Visscher tot lijsttrekker is gekozen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Op de website van de SP Groningen staat over de ledenvergadering:

De ledenvergadering bracht geen wijziging in de voorgestelde kandidatenlijst. De discussie over het programma leverde wel enkele wijzigingen op. Centraal thema voor de SP bij de komende verkiezingen is het overeind houden en verder uitbouwen van de voorzieningen voor buurten en stadjers die de steun van de gemeente nodig hebben. De rode draad van haar programma vat de SP samen in zes begrippen: solidair, meedoen, duurzaam, dicht bij huis, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Discussie was er op de ledenvergadering vooral over de tram. In het programma stelt de SP dat de aanleg van twee tramlijnen die aangesloten worden op het regionale spoorlijnennet een belangrijke investering kan zijn in de toekomst van Groningen. De partij stelt er wel een aantal voorwaarden aan. Zo mogen de aanlegkosten niet uitkomen boven de bedragen die daarvoor nu geraamd zijn. Ook de exploitatie moet uitkunnen zonder extra bijdrage van de gemeente, zonder extra tariefsstijgingen en zonder aanslagen op het overige openbaar vervoer. Natuurlijk moeten de tramlijnen zonder grote problemen in de stad in te passen zijn. En voor ondernemers die gedupeerd worden doordat hun zaak gedurende de aanleg van de trambaan moeilijk bereikbaar is, komt een passende schaderegeling. Bij de stemming over het programma stemde een grote meerderheid van de leden hiermee in.

Tags: , , , ,