GroenLinks bevestigt steun voor tram

by

Gisteravond heeft de algemene ledenvergadering van GroenLinks in de stad Groningen het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Net als de SP blijft GroenLinks achter de komst van de tram staan. Onder de titel ‘Groen werkt in Groningen’ wil de partij werken aan een duurzame stad. De tram is daar een onderdeel van: “In de komende jaren verminderen we de uitstoot van CO2 en fijnstof nog verder door de aanleg van twee tramlijnen.”

Momenteel staat op de website van GroenLinks alleen nog het concept verkiezingsprogramma (pdf). Op de vergadering van gisteravond (dinsdag 25 november) is echter besloten niets te wijzigen aan de programmapunten inzake de tram. Hier volgen enkele punten uit het programma van GroenLinks voor de verkiezingen van 3 maart 2010.

GroenLinks wil de komende jaren blijven werken aan de realisatie van een duurzame en sociale stad. Wij denken dat het beste te kunnen realiseren in een links college. Investeren is nodig, juist nu bezuinigingen onvermijdelijk zullen zijn.

Het OV blijft betaalbaar en het gebruik ervan wordt bevorderd door de komst van de tram. Ook de uitbreiding van treinverbindingen tussen stad en regio past daarbij.

Actiepunten verkeer en vervoer
• Aanleg van tramlijnen naar Zernike en Kardinge (op termijn Meerstad).
• Er komen nieuwe treinstations in Hoogkerk en bij de Friesestraatweg.
• De trein naar Leer wordt sneller en wordt doorgetrokken naar Oldenburg en Bremen.
• Het OV in de gemeente wordt goedkoper voor bepaalde doelgroepen, zoals ouderen.
• GroenLinks bepleit snelle aanleg van een treinverbinding naar Heerenveen als begin van het Zuiderzeelijntracé. Het spoor naar Leeuwarden wordt snel verdubbeld.

Tags: , , ,