Groninger bevolking positief over Regiotram

by

Een Regiotram door de binnenstad lijkt te worden gesteund door een meerderheid van de Groninger bevolking. Dat blijkt als wordt gekeken naar de antwoorden die tot nu toe zijn gegeven op de Groningse versie van de Stemwijzer. Met de stelling “De Regiotram moet ook door de binnenstad rijden” was 57% van de deelnemers het eens. Slechts 36% van de deelnemers reageerde afwijzend op deze stelling, en 7% had geen keuze gemaakt.

De vraag over de tram is één van de 30 vragen die moet worden beantwoord om via de Stemwijzer een stemadvies te krijgen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met nog een week te gaan tot de verkiezingen is de Groningse versie van de Stemwijzer al meer dan 31.621 keer ingevuld. Door dit grote aantal deelnemers kan met vrij grote zekerheid worden geconcludeerd dat de meeste Groningers positief staan tegenover de tramplannen. Opvattingen als dat de meeste Groningers tegen een tram door de binnenstad zouden zijn worden door de uitslag van de Stemwijzer flink onderuit gehaald.

De Regiotram is voor gebruikers van de Stemwijzer één van de belangrijke thema’s bij de verkiezingen. Dat blijkt als wordt gekeken hoe vaak een thema is aangevinkt om extra gewicht te krijgen bij het bepalen van het stemadvies. Van de 31.621 deelnemers vinden 5.252 dat het standpunt over de Regiotram extra gewicht moet krijgen bij de keuze voor een partij. Daarmee staat de Regiotram op de vijfde plaats op de lijst met 30 thema’s. De bouw van het Groninger Forum (6.387), het niet verhogen van de gemeentelijke belastingen (5.470), een snelle verlenging van de landingsbaan Eelde (5.466), en het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad (5.395) werden vaker als belangrijk onderwerp aangemerkt.

Toelichting: De vragenlijst van de Stemwijzer bevat 30 stellingen die betrekking hebben op diverse onderwerpen. Zo zijn er ook stellingen over de bouw van het Forum, het aantal koopzondagen, gesubsidieerde banen, gemeentelijke belastingen en sociaal beleid. De Stemwijzer is geen opiniepeiling, maar een hulpmiddel om te komen tot een stemadvies. De antwoorden die door deelnemers op de Stemwijzer zijn gegeven tellen pas mee als alle 30 vragen zijn beantwoord. In tegenstelling tot veel peilingen op internet ligt het niet voor de hand dat veel gebruikers van de Stemwijzer de vragenlijst doelbewust hebben ingevuld om zo vooral hun mening over de Regiotram te geven. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat fervente voor- of tegenstanders van de tram, of van één van de vele andere verkiezingsthema’s, de Stemwijzer meerdere keren hebben ingevuld. Wij denken echter dat de invloed van deze ‘meervoudige deelnemers’ beperkt is, gelet op het grote aantal deelnemers aan de Stemwijzer. Het ligt niet voor de hand dat veel deelnemers alle 30 vragen tientallen of honderden keren hebben beantwoord om zo de uitkomst te beïnvloeden. Bovendien is gebleken dat de steun voor een tram door de binnenstad vrij constant is, in de periode dat de Stemwijzer actief is (5 februari: 5.621 deelnemers, 57% eens, 36% oneens, 11 februari: 11.502 deelnemers, 58% eens, 35% oneens, 18 februari: 19.953 deelnemers, 58% eens, 35% oneens).

Tags: , , ,