Meeste partijen voor de Regiotram

by

De meeste partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart zijn voor de komst van de Regiotram. Van de elf partijen die meedoen aan de verkiezingen in de gemeente Groningen zijn er zes voor de Regiotram. Twee partijen zijn tegen de tram en drie partijen hebben geen uitgesproken mening. Dit zijn D66 (tegen een regiotram maar voor een stadstram), de Partij voor de Dieren (geen standpunt over de tram in het verkiezingsprogramma) en de VVD (geen regiotram maar een Translohr). In onderstaand overzicht staat van elke partij het standpunt met betrekking tot de tram.

CDA Logo CDA: Voor de tram om vollopende binnenstad te voorkomen, maar ook oog voor de financiën. CDA: voor
“Wij willen voorkomen dat de binnenstad volloopt met bussen en zien de tram als een goed alternatief. Maar het CDA heeft ook oog voor de langdurige financiële risico’s die de herinvoering van de tram met zich meebrengt. Vandaar dat wij alleen zullen instemmen met de komst van de tram als het de gemeentelijke belastingbetaler niks extra kost.”
CU Logo ChristenUnie: Zo snel mogelijk aanleggen, een tram in de hele regio is het streven. CU: voor
“De keuze voor de tram verdient een vervolg. De eerste en tweede lijn moeten zo snel mogelijk aangelegd worden, waarbij het UMCG en Meerstad een halte verdienen. Zeker bij dit onderwerp mag inspraak zeker niet ontbreken. De regiotram is ons streven, waarbij de regio van een dekkend netwerk voorzien wordt.”
D66 Logo D66: Voorstander van stadstram, regiotram heeft te veel nadelen en kost te veel. D66: neutraal
“D66 is voorstander van een stadstram. Met een tram is het mogelijk om op de drukke lijnen grote groepen reizigers tegelijkertijd snel en met hoge frequentie te vervoeren. Het principe van een regiotram kent volgens D66 te veel nadelen en is financieel niet haalbaar.”
GL Logo GroenLinks: De tram is dé oplossing voor het mobiliteitsprobleem van de stad. GL: voor
“De tram is dé oplossing voor het mobiliteits-en bereikbaarheidsprobleem van de stad, nu en vooral in de nabije toekomst. De Regiotram is een goed alternatief. Hij kan het aantal reizigers aan, is snel, duurzaam, schoon en comfortabel. Daarnaast blijkt een tram een geweldige economische impuls aan het gebied te geven waar hij doorheen rijdt.”
PvdA Logo PvdA: De tram is een unieke kans om opstoppingen te voorkomen. PvdA: voor
“De regiotram is een unieke kans om opstoppingen in het forensenvervoer te voorkomen en toeristen makkelijker naar de winkels in de binnenstad te vervoeren. Aandachtspunt is dat de kwaliteit, frequentie en toegankelijkheid van het busvervoer in de stad niet ondergesneeuwd raken.”
PvdD Logo Partij voor de Dieren: Tram wordt niet genoemd in verkiezingsprogramma. PvdD: neutraal
“Conventionele dieselbussen worden vervangen door hybride dieselbussen. Openbaar vervoer wordt bijna gratis en beter toegerust voor het vervoeren van grotere volumes, fietsen en hulpmiddelen voor minder valide mensen.”
PVG logo Partij Vrij Groningen: De PVG is tegen een tram in Groningen. PVG: tegen
“De PVG is tegen een tram in Groningen. Wij zijn een voorstander van een betere treinverbinding met Duitsland.”
SP Logo SP: De tram kan een belangrijke investering zijn, als het financieel uit kan. SP: voor
“Aanleg van twee tramlijnen die aangesloten worden op het regionale spoorlijnennet kan een belangrijke investering zijn in de toekomst van Groningen. Maar: dan moet wel zeker zijn dat de tram financieel uit kan, en dat hij bijdraagt aan een algehele verbetering van het openbaar vervoer in en naar de stad.”
Stadspartij Logo Stadspartij: Trein en kabelbaan en niet een veel te dure en te grote regiotram. Stadspartij: tegen
“De Stadspartij is voor echte bereikbaarheid van de stad, waarbij duurzaamheid uitgangspunt is. Met de trein naar Zernike en Paddepoel/Vinkhuizen en niet met een veel te dure en te grote regiotram door de binnenstad. De Stadspartij is voor een aan te leggen kabelbaan tussen Euroborg en het ziekenhuis.”
Student en Stad Logo Student&Stad: Een tramnetwerk moet wijken en P&R-terreinen bedienen. Student & Stad: voor
“Rond 2030 moet er in Groningen een innoverend tramnetwerk zijn die alle stadjers van Noord naar Zuid, van Oost naar West, bedient; dit betekent dat bestaande wijken als Lewenborg en Helpman, maar ook nieuwe wijken als Meerstad en de grote P&R-terreinen bereikbaar zijn met de tram.”
VVD Logo VVD: Geen regiotram in Groningen, maar een kleinere Translohr. VVD: neutraal
“De sfeervolle, kleinschalige binnenstad van Groningen met z’n nauwe straten en haakse bochten op één vierkante kilometer is te klein voor deze grote regiotram. De vrij massale kritiek heeft de VVD doen omzien naar een kleinere tram, die ook naar de regio kan. Deze is er. Dat is de Translohr.”

Tags: , , ,