Besluitvorming Regiotram vertraagd

by

In mei 2010 schreven de colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten dat zij in de tweede helft van juni een aantal documenten over de Regiotram zouden aanbieden aan de gemeenteraad en Provinciale Staten. De besluitvorming over die stukken moet echter nog worden afgerond, blijkt uit brieven die de colleges vandaag hebben verzonden.

Het toezenden van de documenten laat daarom op zich wachten tot na het zomerreces. De vertraging is ontstaan omdat een second opinion van een extern buro over het risicomanagement nog niet gereed is. Deze second opinion willen de colleges betrekken bij hun besluitvorming over de Regiotram. Bovendien voeren de colleges nog gesprekken met alle in het project deelnemende partijen over de verdeling van financiële risico’s.

De verwachting is dat de Gemeenteraad en Provinciale Staten in oktober/november een definitieve beslissing kunnen nemen over de Regiotram. De brieven waarin de vertraging wordt gemeld zijn te vinden op de website van de Regiotram.

Update: Op Radio Noord vertelt (wma-bestand) woordvoerder Luuk Hajema van de Regiotram waarom de plannen met enkele maanden zijn vertraagd. Het bijbehorende bericht is hier te vinden.

Tags: , , ,