Business case RegioTram geactualiseerd

by

Onlangs is de business case van het project RegioTram geactualiseerd. Het actualiseren van de business case was nodig omdat op diverse gebieden nader onderzoek is gedaan. Daardoor is een beter inzicht ontstaan in de belangrijkste kosten en uitgaven van het project.

Een business case maakt de financiële haalbaarheid van een project, de financiële onzekerheden en risico’s inzichtelijk. Daartoe worden voortdurend de verwachte inkomsten en uitgaven uitvoerig in kaart gebracht. Het gaat dan bijvoorbeeld om exploitatiekosten, investeringskosten, de opbrengsten van kaartverkoop, maar ook financiële risico’s. Ook wordt met de business case de plafondprijs voor de aanbesteding bepaald. Die prijs is het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor het consortium dat de aanbesteding wint. Met de plafondprijs kan worden voorkomen dat het project duurder wordt dan is begroot.

De vorige business case, van juni 2010, ging nog uit van een tekort van circa € 17 miljoen. De nieuwe business case houdt rekening met een beperkt overschot of tekort van maximaal € 3 miljoen, als slim gebruik wordt gemaakt van ‘financial engineering’. Dat laatste houdt bijvoorbeeld in dat bespaard kan worden als de gereserveerde gelden op het juiste moment beschikbaar komen.

Ten opzichte van de vorige business case is onder meer uitgegaan van lagere reizigersopbrengsten, nu door een wijziging in het stelsel van studiefinanciering mogelijk minder studenten een ov-studentenkaart krijgen. Ook is, naar aanleiding van nieuwe gegevens van de Haagse trammaatschappij HTM, uitgegaan van lagere onderhouds- en vervangingkosten. Daarnaast zijn de aanvankelijk verwachte rentebaten van € 17,5 miljoen van het Rijk uit de berekening gehaald, nu blijkt dat het Rijk niet wil meewerken aan een gunstige financieringsregeling.

De businesscase is beoordeeld door PwC. Uit die beoordeling blijkt dat de in de business case gebruikte aannames grotendeels traceerbaar, herleidbaar en consistent zijn, de werking van het financieel model juist is en dat de uitkomsten plausibel zijn. De komende periode zal de business case verder werden geactualiseerd, zodat tijdens de volgende stap in het aanbestedingsproces de meest actuele gegevens beschikbaar zijn. De geactualiseerde business case (PDF) en de beoordeling van PwC (PDF) zijn te vinden in de bibliotheek op de officiële website van de RegioTram.

Tags: , , , ,