Archief beheerder

De historie van de tram

13-01-2011

Een veelgehoord bezwaar tegen de herinvoering van de tram in Groningen, is dat de tram ouderwets is. Immers, in 1949 werd de tram afgeschaft en vervangen door de (trolley-)bus. Niet alleen in Groningen, maar in veel steden in Nederland en de rest van de wereld. Maar waarom werd de tram in die jaren zo massaal afgeschaft?

In het kort hebben we deze vraag natuurlijk al beantwoord in onze misverstandensectie. De tram werd niet zozeer opgeheven omdat het een ouderwets vervoermiddel zou zijn, maar vooral door de opkomst van (gemotoriseerd) privé-vervoer en omdat de kosten van het onderhouden en opwaarderen van de trams en tramlijnen te hoog zouden zijn. In dit artikel gaan we daar wat uitgebreider op in. Tevens besteden we aandacht aan de spectaculaire terugkeer die dit vervoermiddel heeft gemaakt.

Paardentram in Heerestraat

Paardentram der TGP in de Heerestraat Groningen, ca. 1900. Foto afkomstig uit de Groninger Archieven (www.groningerarchieven.nl)

(more…)

Provinciale Staten akkoord met RegioTram; aanbesteding kan beginnen

07-12-2010

Zojuist is bekend geworden dat de vergadering van de Provinciale Staten akkoord is gegaan met de aanleg van de RegioTram. Hiermee is voorlopig de laatste politieke barrière op weg naar de terugkeer van de tram in Groningen genomen. De aanbesteding kan beginnen!

De Partij van het Noorden, de VVD en D’66 waren de tegenstemmers, de rest ging akkoord. Daarmee is het voorstel om door te gaan met het project en daarvoor ook vanuit de provincie de nodige financiële middelen beschikbaar te stellen, met 36 tegen 7 stemmen aangenomen.

Wij willen vanuit GroningerTram.Com de Groninger bevolking van harte feliciteren. Hoewel lang niet iedereen er zo over denkt, heeft Groningen, zowel de stad als het ommeland, een grote stap voorwaarts gemaakt!

Provincie Groningen wijst Translohr af

18-06-2010
Translohr Shanghai. Foto van Lohr.com

Translohr Shanghai

De Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft te kennen gegeven niets te zien in de Translohr als alternatief voor de RegioTram. Dit maakten zij eind mei bekend in een reactie op schriftelijke vragen van de VVD-fractie.

VVD-fractieleden Jan Meesters en Wim Haasken dienden eind april aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen een aantal schriftelijke vragen in. Zij informeerden naar de eventuele mogelijkheden van de Translohr in de regio, als alternatief voor de tram. De VVD wilde weten of de Translohr als alternatief kon worden onderzocht. (more…)

Regiotram: tram voor stad én regio

01-05-2010

Regiotram in Porto

Sinds 2006 wordt er in Groningen gesproken over de Regiotram. Een regiotram rijdt niet alleen door de straten in de stad (zoals een stadstram), maar ook over bestaande spoorlijnen de regio in. Als eerste voorbeeld van een regiotram wordt vaak de Stadtbahn van Karlsruhe genoemd. Al in de jaren 60 van de vorige eeuw werd de Albtalbahn-spoorlijn gekoppeld aan het tramnetwerk in de Zuid-Duitse stad. In de loop der jaren hebben meerdere (vooral Duitse) steden het voorbeeld van Karlsruhe gevolgd en ook regiotramnetwerken aangelegd naar het ‘Karlsruher Modell’. (more…)

Ambitieuze regiotramplannen in Drenthe

26-03-2010

Onlangs heeft de provincie Drenthe het document ‘Railvisie Drenthe 2040′ naar buiten gebracht. Het uitgebreide rapport geeft een overzicht van de geplande, gewenste en mogelijke ontwikkelingen in de provincie op het gebied van spoorwegen en trams. Een van de hoofddoelen van de Railvisie is het “inspelen op kansen die door de plannen van de omliggende regio’s ontstaan”. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de Regiotram in Groningen, en de provincie Drenthe heeft veel plannen voor regiotramlijnen vanuit de Stad naar het zuiden. (more…)

Waarschijnlijk PvdA, GL, D66 en SP in college

24-03-2010

De PvdA, GroenLinks en D66, die al eerder besloten hadden te gaan samenwerken, werken aan een college met de SP. Volgens RTV Noord heeft formateur Frank de Vries (PvdA) dat laten weten. Een college van deze partijen zou gunstig zijn voor de tramontwikkelingen. De drie partijen die in het vorige college zaten (PvdA, GroenLinks en SP) zijn duidelijk voor de invoering van de Regiotram. In het verkiezingsprogramma van D66 staat: “D66 is voorstander van een stadstram. Met een tram is het mogelijk om op de drukke lijnen grote groepen reizigers tegelijkertijd snel en met hoge frequentie te vervoeren. Het principe van een regiotram kent volgens D66 te veel nadelen en is financieel niet haalbaar.” (more…)

Veel succesvolle voorbeelden voor Groningen

17-03-2010

Op GroningerTram.com hebben we de afgelopen maanden verschillende tramsteden in Europa behandeld. Vooral sinds de eeuwwisseling wordt in veel steden de tram (her)ingevoerd. Op onderstaande kaart een overzicht van de steden die in de rubriek ‘Andere tramsteden’ aan de orde zijn geweest. Duidelijk is te zien dat niet alleen hele grote steden een tram invoeren. Ook steden die even groot zijn als Groningen of zelfs veel kleiner introduceren een moderne tram.

De tram in… Mulhouse

07-03-2010

Van alle recent opgerichte trambedrijven is die van Mulhouse in Frankrijk misschien nog wel het allerbeste voorbeeld voor Groningen. Evenals hier is de stad het centrum voor de regio, heeft de stad een klein, compact historisch centrum die belangrijk is voor de regionale economie en heeft Mulhouse het plan opgevat (en uitgevoerd) om met regiotrams de binnenstad voor de stad en de ommelanden te ontsluiten.

Een tram in Mulhouse, Frankrijk

Tram in het historische centrum van Mulhouse

Mulhouse is een stad in Oost-Frankrijk in Elzas-Lotharingen, vlakbij de Zwitserse grens, met ongeveer 112.000 inwoners. De stad wordt al in het jaar 803 genoemd en heeft zijn naam te danken aan de huizen rondom een molen (originele naam: Mülhausen, wat Molenhuizen betekent). Het is een bekende industriestad met een groots verleden in de textielindustrie. De stad zit vol musea, waaronder één van de grootste spoorwegmusea van Europa, deelt een luchthaven met Basel en  viert op 6 december gewoon Sinterklaas; zij het dat Zwarte Piet in Mulhouse “Hans Trapp” heet. (more…)

Raad blijft in meerderheid voor tram

04-03-2010

(update 4 maart 2010 19:20u: de laatste restzetel is van het CDA naar D66 gegaan) De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is bekend. Voor de tram is de uitslag positief, de ruime meerderheid van de gemeenteraad van Groningen blijft voor de tram. Op basis van de standpunten van de verschillende partijen (toegelicht in het artikel ‘Meeste partijen voor de Regiotram’) is de zetelverdeling als volgt:

Zetelverdeling gemeenteraad Groningen 2010-2014 inzake tram


De groene bolletjes staan voor pro-tramzetels, de rode voor anti-tramzetels. De grijze bolletjes zijn van partijen die geen uitgesproken standpunt hebben. De Stadspartij heeft vijf zetels gehaald. Dit is de enige anti-trampartij die in de gemeenteraad komt. De pro-trampartijen krijgen 23 zetels. (more…)

Meeste partijen voor de Regiotram

02-03-2010

De meeste partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart zijn voor de komst van de Regiotram. Van de elf partijen die meedoen aan de verkiezingen in de gemeente Groningen zijn er zes voor de Regiotram. Twee partijen zijn tegen de tram en drie partijen hebben geen uitgesproken mening. Dit zijn D66 (tegen een regiotram maar voor een stadstram), de Partij voor de Dieren (geen standpunt over de tram in het verkiezingsprogramma) en de VVD (geen regiotram maar een Translohr). In onderstaand overzicht staat van elke partij het standpunt met betrekking tot de tram. (more…)