Archive for the ‘Tramnieuws’ Category

Meeste partijen voor de Regiotram

02-03-2010

De meeste partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart zijn voor de komst van de Regiotram. Van de elf partijen die meedoen aan de verkiezingen in de gemeente Groningen zijn er zes voor de Regiotram. Twee partijen zijn tegen de tram en drie partijen hebben geen uitgesproken mening. Dit zijn D66 (tegen een regiotram maar voor een stadstram), de Partij voor de Dieren (geen standpunt over de tram in het verkiezingsprogramma) en de VVD (geen regiotram maar een Translohr). In onderstaand overzicht staat van elke partij het standpunt met betrekking tot de tram. (more…)

Groninger bevolking positief over Regiotram

24-02-2010

Een Regiotram door de binnenstad lijkt te worden gesteund door een meerderheid van de Groninger bevolking. Dat blijkt als wordt gekeken naar de antwoorden die tot nu toe zijn gegeven op de Groningse versie van de Stemwijzer. Met de stelling “De Regiotram moet ook door de binnenstad rijden” was 57% van de deelnemers het eens. Slechts 36% van de deelnemers reageerde afwijzend op deze stelling, en 7% had geen keuze gemaakt. (more…)

Voorkeurstracé Lijn 2 via Oostersingel/UMCG

12-02-2010

De Stuurgroep Regiotram heeft vandaag het voorkeurstracé voor Lijn 2 en het Voorlopig Ontwerp van tramlijn 1 gepresenteerd. De tram van Lijn 2 zal vanaf het Hoofdstation via de Oostersingel (langs het UMCG) naar Kardinge rijden. Lijn 1 naar Zernike blijft via de Oosterstraat en de Grote Markt rijden. In de Oosterstraat komt een lang stuk strengelspoor, maar geen tramhalte. Een voorstel van de Bewonersorganisatie Beijum, om beide tramlijnen ter hoogte van de Bloemsingel te koppelen, zal nader worden onderzocht. (more…)

VVD wil bandentram

25-01-2010

De VVD in Groningen is bezig met het uitwerken van een plan voor hun alternatief voor de regiotram: de Translohr. Dat meldt het Dagblad van het Noorden op 25 oktober 2009. Op 18 juni meldde de VVD ook al dat zij deze bandentram wel zag zitten als alternatief.

De Translohr in Clermont-Ferrand. Foto van Lohr.com

De Translohr in Clermont-Ferrand. Foto van Lohr.com

De fabrikant van de Translohr heeft gisteren een bezoek aan Groningen gebracht en heeft een presentatie laten zien. De VVD is enthousiast geworden, voornamelijk omdat het systeem “goedkoper is te realiseren dan een (regio-)tram” en “minder ingrepen in de infrastructuur behoeft”.

In het stuk van het Dagblad staat echter een aantal misvattingen. (more…)

SP de wijk in voor de tram

12-01-2010

De SP gaat de komende periode praten met bewoners van Paddepoel en Selwerd over de tram. De partij is positief over de komst van de tram, maar heeft nog wel enkele zorgen. De partij wil dat wordt voorkomen dat mensen onevenredig zwaar worden getroffen door de aanleg van de tram. De partij begrijpt dat er in Paddepoel en Selwerd zorgen zijn over de tram, en gaat daarom graag het gesprek aan met de bewoners van die wijken. Zo zullen bewoners aan het geplande tracé thuis worden opgezocht, is er komende zaterdag een SP-kraampje in de winkelcentra en heeft de SP een tramkrantje (PDF) uitgegeven. Meer informatie is te vinden op de website van de SP.

Participatieverslag Lijn 2 gepubliceerd

22-12-2009

Bij de presentatie van het Schetsboek Lijn 2 is iedereen in de Regio Groningen- Assen uitgenodigd om te reageren op de plannen voor de tweede tramlijn of met eigen ideeën te komen voor de voorgestelde tracévarianten. Veel mensen hebben van deze uitnodiging gebruik gemaakt. Het projectbureau RegioTram heeft die reacties in het Participatieverslag Lijn 2 (PDF-bestand) op een rij gezet. (more…)

Tram goedkoper en beter dan bus!

17-12-2009

(laatste update: 17-12-2009 18:37) Goed nieuws voor de tram, vanochtend op Radio Noord. In opdracht van Provinciale Staten heeft adviesburo Goudappel Coffeng onderzocht of andere vervoerssystemen goedkoper zijn dan de tram. De Staten verzochten om zo’n onderzoek om een keuze te kunnen maken voor het beste vervoerssysteem voor de stad en de regio. Uit het onderzoek blijkt dat alternatieve systemen niet goedkoper zijn. Ook een verbeterd busnetwerk is niet goedkoper. Om de te verwachten reizigersgroei te kunnen opvangen zijn veel meer bussen nodig dan nu het geval is. De exploitatie van een verbeterd busnetwerk is 5 tot 8,5 miljoen euro per jaar duurder dan de exploitatie van de tram. (more…)

De Oosterstraatvarianten

06-12-2009

Onlangs zijn op deze website in het artikel “Strengelspoor in de Oosterstraat?” de achtergronden van strengelspoor beschreven. Het projectbureau RegioTram heeft een aantal varianten voor strengelspoor in de Oosterstraat geschetst. In het voorkeurstracé van het projectbureau komt er 80 meter strengelspoor, een groep ondernemers uit de straat pleit voor 240 meter. (more…)

ProRail: Regiotram kan niet zomaar op treinrails

30-11-2009

Radio Noord had vanochtend een reportage over de moeilijkheden die de Regiotram zal ondervinden om na 2020 over normaal spoor de regio in te rijden. Op de website van RTV Noord verscheen daarover het volgende bericht: (more…)

GroenLinks bevestigt steun voor tram

25-11-2009

Gisteravond heeft de algemene ledenvergadering van GroenLinks in de stad Groningen het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Net als de SP blijft GroenLinks achter de komst van de tram staan. Onder de titel ‘Groen werkt in Groningen’ wil de partij werken aan een duurzame stad. De tram is daar een onderdeel van: “In de komende jaren verminderen we de uitstoot van CO2 en fijnstof nog verder door de aanleg van twee tramlijnen.” (more…)