Posts Tagged ‘Japan’

Bovenleidingloze tram: de SWIMO

25-11-2009

De SWIMO-tram

Sinds het verdwijnen van paarden- en stoomtrams worden nagenoeg alle trams in de wereld elektrisch aangedreven via bovenleidingen. Er zijn echter meerdere technieken in ontwikkeling die een elektrische┬átram zonder bovenleiding mogelijk maken. Het is zeer onzeker of deze nieuwe technieken binnen een aantal jaar stabiel genoeg zijn om in te voeren in Groningen. In januari 2009 heeft het projectbureau gezegd de ontwikkelingen in de gaten te houden, maar ook is aangegeven dat zulke trams alleen gebruikt zullen worden als bewezen is dat ze goed werken. Momenteel wordt aan bovenleidingloze elektrische trams gewerkt in Duitsland, Frankrijk en Japan. Deze drie technieken zullen behandeld worden op GroningerTram.com, beginnende met de Japanse ‘accutram’ die de naam SWIMO heeft gekregen. (more…)