Posts Tagged ‘kosten’

Tram goedkoper en beter dan bus!

17-12-2009

(laatste update: 17-12-2009 18:37) Goed nieuws voor de tram, vanochtend op Radio Noord. In opdracht van Provinciale Staten heeft adviesburo Goudappel Coffeng onderzocht of andere vervoerssystemen goedkoper zijn dan de tram. De Staten verzochten om zo’n onderzoek om een keuze te kunnen maken voor het beste vervoerssysteem voor de stad en de regio. Uit het onderzoek blijkt dat alternatieve systemen niet goedkoper zijn. Ook een verbeterd busnetwerk is niet goedkoper. Om de te verwachten reizigersgroei te kunnen opvangen zijn veel meer bussen nodig dan nu het geval is. De exploitatie van een verbeterd busnetwerk is 5 tot 8,5 miljoen euro per jaar duurder dan de exploitatie van de tram. (more…)