Posts Tagged ‘Lijn 2’

Tram rijdt in 2016, kosten € 307 miljoen

15-09-2010

Vandaag zijn de definitieve plannen voor de tram in Groningen bekend gemaakt (PDF). Uit die plannen blijkt dat de RegioTram de grootste bijdrage levert aan de verbetering van het openbaar vervoer in de regio Groningen-Assen en de bereikbaarheid van de stad Groningen. De RegioTram is in exploitatie goedkoper dan alternatieve vervoerssystemen. Bovendien trekt de RegioTram meer reizigers. In het kort komen de plannen neer op het volgende. (more…)

De Koppelingsvariant nader bekeken

21-02-2010

Bij de presentatie van het voorkeursrtracé voor Lijn 2 en het Voorlopig Ontwerp van Lijn 1 kwam een interessante nieuwe variant naar voren; de Koppelingsvariant. Deze variant is naar voren gebracht door de Bewonersorganisatie Beijum (BOB), die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken op de plannen. (more…)

Voorkeurstracé Lijn 2 via Oostersingel/UMCG

12-02-2010

De Stuurgroep Regiotram heeft vandaag het voorkeurstracé voor Lijn 2 en het Voorlopig Ontwerp van tramlijn 1 gepresenteerd. De tram van Lijn 2 zal vanaf het Hoofdstation via de Oostersingel (langs het UMCG) naar Kardinge rijden. Lijn 1 naar Zernike blijft via de Oosterstraat en de Grote Markt rijden. In de Oosterstraat komt een lang stuk strengelspoor, maar geen tramhalte. Een voorstel van de Bewonersorganisatie Beijum, om beide tramlijnen ter hoogte van de Bloemsingel te koppelen, zal nader worden onderzocht. (more…)

Participatieverslag Lijn 2 gepubliceerd

22-12-2009

Bij de presentatie van het Schetsboek Lijn 2 is iedereen in de Regio Groningen- Assen uitgenodigd om te reageren op de plannen voor de tweede tramlijn of met eigen ideeën te komen voor de voorgestelde tracévarianten. Veel mensen hebben van deze uitnodiging gebruik gemaakt. Het projectbureau RegioTram heeft die reacties in het Participatieverslag Lijn 2 (PDF-bestand) op een rij gezet. (more…)